. Dalam Muhasabah - Coretan Pena Anak Bebek .

Thursday, July 14, 2011

Dalam Muhasabah

Tiap jengkal titian masa, sejatinya adalah peluruhan sisa waktu hidup kita. Dan kini … 20 tahun telah terkikis, memberikan catatan-catatan cerita hidup yang penuh dengan warna. Kematian kini, kian dekat dengan kita … Pendar sang izroil membias pada ruang kesadaran diri, menjadi lentera untuk tunjuki kita agar senantiasa berhati-hati … ia pasti datang, meski tak mampu kita terka kapan kepastian itu.
Saudaraku, yuk kita renungkan ayat-ayat cinta-Nya,

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur” (QS.ali ‘imram:145)

 “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan” (QS.Al-Anbiyaa’:35)

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” (QS.Al-jaatsiyah:23)

“…  Maka jika Allah menghendaki niscaya Dia mengunci mati hatimu; dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimat-Nya (Al Quran). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati” (QS.Asy-Syuraa:23)

 “Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus” (QS.Al-baqarah:213)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam” (QS.Ali ‘Imran:102)

"Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskannya, serta bergaulah bersama manusia dengan akhlak yang baik." (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi dari Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal Radhiyallahu 'Anhuma. Dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahihul Jami’ no. 97)

"Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku maka perindahlah pula akhlakku dan Haramkan wajahku tersentuh neraka." ( HR.Ibnu Mardawaih Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa' al-Ghalil no. 74)

“ … Engkaulah Yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya”(QS.Al-A’raaf:115)

 “ … Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.” (QS.Ali-Imran:193)

“ … orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.” (QS.Ali ‘Imran:198)

“Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera.” (QS.Al-Hajj:23)

Ya Allah …
Di tepian akhir malammu ini kami memohon,
Tunjuki kami jalan terangmu, hingga kami mampu memanfaatkan sisa waktu hidup kami untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.
Jadikan kami hambamu yang shalih sehingga kami mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.
Jadikan kami anak yang senantiasa berbakti pada orang tua dan senantiasa bermanfaat untuk ummat.
Jaga hati kami, agar senantiasa bening, tanpa keruh oleh nafsu yang mematikan iman.
Berikan kami kemudahan dalam meniti jalan ini, jadikan kami hambaMu yang senantiasa bersyukur dan ikhlas menerima ketetapanmu …
Mudahkan dan ridhoi kami dalam meraih mimpi … aamiin
(_ndra)                                                                        Sekaran, 03.42 WIB 14 juli 2011
Share on :

0 komentar:

Post a Comment

 
© Copyright Coretan Pena Anak Bebek 2011 - Some rights reserved | Powered by Blogger.com.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates and Theme4all